Президент

Стахов Дмитро Сергійович

IMG_0050__1

Повноваження президента учнівського самоврядування:

➢ планує і веде збори ради Учнівського самоврядування;
➢ розподіляє завдання між членами ради;
➢ виносить на розгляд ради питання, що турбують учнів школи;
➢ співпрацює з адміністрацією школи та вчителями;
➢ виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, учителями, батьківською та місцевою громадськістю;
➢ має право ініціювати зміни, що покращать умови навчання та дозвілля учнів;
➢ бере участь у роботі педагогічної ради;
➢ бере участь у діяльності Ради школи.


Обов’язки Президента учнівського самоврядування

1. Президент є головою Учнівського самоврядування, гарантом прав учнів, визначених законом.

2. Президент призначає Міністрів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу центрів.

3. Президент планує і веде збори з Радою Міністрів, співпрацює з директором школи, завучем з виховної роботи та педагогом- організатором.

4. Президент звітує перед Радою Міністрів про виконану роботу щосеместрово. Рада Міністрів може оголосити імпічмент Президенту в разі не виконання Президентом своїх обов’язків і порушень Законів школи.

5. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

6. Президент складає таку присягу: «Я, (прізвище, ім’я), волею учнів школи обраний Президентом учнівського самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу школи, зміцнювати авторитет школи, охороняти права, свободи та інтереси учнів школи, гідно нести звання Президента Учнівського самоврядування, сумлінно виконувати свої обов’язки.»