В березні 2016 року під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Куницької Оксани Миколаївни в рамках програми “Школа молодого вчителя” проходив «Місячник молодого вчителя».

Успішна педагогічна діяльність молодого вчителя залежить не тільки від професійної підготовки і особистих якостей, а й від того, в який колектив він потрапив, які умови праці й побуту йому створять, яку надаватимуть методичну допомогу, як стимулюватимуть його ініціативність і творчий початок. Сучасна доба ставить нові вимоги до вчителя. Суспільству потрібен вчитель-професіонал із високою науково-теоретичною, методичною, психолого-педагогічною і практичною підготовкою, здатний до безперервного навчання, творчості й постійного самовдосконалення. Від того, як пройдуть перші роки вчителів-початківців, залежить стабільність педагогічних кадрів, їхній якісний склад, результативність навчально-виховного процесу.

В рамках місячника молодого вчителя молоді спеціалісти: вчитель англійської мови Овчаренко А.А., вчитель української мови та літератури Мельникова Д.М., вчитель німецької мови Рубан Ю.О. та вчитель математики Куницький В.П. взяли активну учать в таких заходах:

  • Семінар на тему: «Урок у системі особистісно-орієнтованого навчання».
  • Проблемний стіл на тему: «Психологічні основи діяльності учнів у процесі навчання» (Ознайомлення з працями психологів Л. Виготського, Л. Занкова).
  • Методична панорама «Ефективні форми і методи контролю навчальних досягнень учнів».
  • Гра-тренінг «Домашні завдання».

Молоді спеціалісти написали та прокоментували звіти на тему: «Роль школи молодого вчителя у моєму професійному становленні».

Використання таких форм значною мірою впливають на підвищення кваліфікації та професійної майстерності молодих вчителів.

Місячник молодого вчителя