1. Частина навчального навантаження з фізичної культури в 1-4 класах (1 година на тиждень) використовується на вивчення хореографії, яка викладається за програмою «Хореографія», 1-4 класи, автор Тараканова О.П. (лист МОН України від 22.05.2015 № 1/9-253);
  2. За результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів (протокол від 02.06.2017 року № 3) на 2017-2018 навчальний  рік  обрано такі модулі для вивчення предмета «Трудове навчання та технології»:

Технічні види праці:

5 класи: Технологія оздоблення елементами геометричного різьблення (різьба по контуру). Технологія ажурного випилювання. Оздоблення контурною різьбою.

6 класи: Технологія обробки листового металу. Проектування, виготовлення та оздоблення виробів з металу. Технологія обробки дроту.  Проектування, виготовлення та оздоблення виробів з дроту. 

7 класи: Основи технології оздоблення виробів геометричним різьбленням.

8 класи: Основи технології токарної обробки металу.

9 класи: Проектування та виготовлення виробу із деревини.

10 класи: Технологія геометричного гострокутного гуцульського різьблення.

 Обслуговуючі види праці:

5 класи: Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією. Технологія виготовлення м’якої  іграшки.

6 класи: Технологія виготовлення вишитих виробів (виготовлення вставки для наволочки). Технологія виготовлення швейних виробів (виготовлення наволочки).

7 класи: Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).

8 класи: Технологія оздоблення одягу.

 9 класи: Технологія  виготовлення сувенірів  із текстильних матеріалів.

10 класи: Технологія дизайну предметів інтер’єру

11класи: Технологія виготовлення макетів малих архітектурних форм.

У 1б, 2а,б,в, 3а,б,в,г, 4в,г, 6б, 7а,в класах викладаються окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У межах галузі «Суспільствознавство» в 5-х класах учні вивчають курс «Історія України (вступ до історії), у 6-му — інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

У 1в,г класах викладається інтегрований курс "Я досліджую світ", який складається з певних освітніх галузей: мовно - література – 2 год., математична -1 година, природнича -2 год., технологічна – 1 год., соціальна і здоров'язбережна– 0,5 год., громадянська та історична– 0,5 год..

В 1б класі викладається  курс «Логіка» за програмою «Експериментальна програма навчального курсу з логіки та евристичного мислення» під редакцією О.М. Гісь, рекомендованою Міністерством освіти і науки України(лист Міністерства освіти і науки України №1 /11- 4277 від 11.09.2008 р.). В  2а,б,3г,4в,г класах логіка викладається за програмою «Логіка. 2-4 класи» під редакцією О. Митника, рекомендованою Міністерством  освіти і науки України (лист №  1/11-3478 від 25. 07.2008 р.).

В 3а,в класах викладається інтегрований курс "Культура добросусідства" за програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-9216  від 12.07.2016 р. «Про впровадження курсу «Культура добросусідства»).

Сучасні офісні інформаційні технології в 10а,б класах викладаються за програмою  під редакцією Ю.О. Дорошенко, В.В. Лапінського, збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки», рекомендованою МОН України, лист №1/11-4927 від 10.08.2006 р.) .

 

Інноваційна  діяльність в 2017-2018 навчальному році розподілена  за напрямками:

1.  Впровадження 1 етапу НМП «Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа формування ключових компетентностей школярів»

Відп.  ЗДНВР Каран В.В.

2.  Впровадження пілотного проекту «Розроблення й упровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» в 1в,г класах;

3.  Вивчення курсу «Культура добросусідства» в 3а,в класах.

Відп.  ЗДНВР Пономаренко О.М.