На серпневій педагогічній раді  2017 року колектив школи розпочав роботу над  науково – методичною темою: «Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення і самореалізації» на 2017 - 2022 н.р., яка включає не тільки  впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який вже реалізовується в школі  в рамках пілотування в 1В,Г класах на базі 100 шкіл України, але і роботу на новим змістом середньої освіти в цілому.

Педагогічна рада № 1 від 09 січня 2018 року була проведена під слоганом «Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа формування ключових компетентностей школярів».

Директор Віталій Зорін привернув увагу педагогічного колективу на зміни в свідомості  вчителів, учнів, батьків та громадськості стосовно ролі школи в сучасному суспільства та зупинився на реформуванні природничої освіти.

На уроках біології, фізики, хімії, географії та математики  вчителі мають забезпечити формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в  життєвих ситуаціях. Реалізація закладеної ідеї здійснюється під час розв’язування практико-орієнтованих задач, ситуативних вправ, проектної діяльності тощо. Все те, що буде в нагоді людині у житті.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Вячеслав Каран зробив акцент на формуванні ключових компетентностей. як засобу розвитку творчої особистості не тільки учня, а також і вчителя.

Голови методичних об’єднань: Валентина Поліщук (українська філологія), Тетяна Ткаченко (іноземна філологія). Наталія Маєвська (суспільні науки), Лариса Тихонова (природничі науки),  Алла Конончук (естетичні науки), Віктор Мартинюк (фізична культура) поділилися досвідом вчителів відповідних кафедр з цих питань.

Вчитель початкових класів Олександра Сатир розкрила особливості формування  компетентностей  учнів початкових класів не тільки в рамках урочної системи, але і при роботі в групах продовженого дня.

 З великою зацікавленістю  були сприйняті виступи вчителів з власного досвіду роботи, які в 2017-18 н.р. стали лауреатами районного конкурсу «Вчитель року -2018»: Діани Мельникової (українська мова та література), Ольги Рожок (німецька мова),  Ірини Сокол (фізична культура).  Людмила Олійник (переможець районного етапу «Вчитель року - фізика»  ознайомила з власним досвідом та напрямками подальшої робити методичного об’єднання вчителів фізико-математичних наук, яке вона очолює.

На завершення  роботи педагогічної ради директор Віталій Зорін ознайомив зі структурою ІІ семестру 2017-18 н.р.,  алгоритмом оформлення документів про отримання освіти для учнів 9,11 –х класів та кадрові зміни в педагогічному колективі.

Фото: Педагогічна рада

Порядок денний. Рішення