Практична підготовка  учнів в закладах середньої освіти здійснюється у формі щорічного проведення «Дня цивільного захисту» (далі «День ЦЗ»), під час якого проводиться об’єктове тренування (далі ОТ). Вони являють собою завершальний етап з підготовки учнів та постійного складу школи до вирішення завдань з цивільного захисту: запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, захист  персоналу та учнів від наслідків надзвичайних ситуацій, які визначають загальний вишкіл і готовність керівництва, формувань ЦЗ,  постійного складу, учнів закладу до дій у надзвичайних ситуаціях.

         Час проведення «Дня ЦЗ» і ОТ визначається на підставі наказу начальника відділу освіти, який створений відповідно до наказу начальника ЦЗ району міста «Про основні завдання ЦЗ району міста на поточний рік».

          Практична спрямованість заходів, що проводяться протягом «Дня ЦЗ» та ОТ повинна носити характер змагань, викликати певний інтерес учнів, спонукати їх до поглиблених знань з цивільного захисту та здобуття практичних навичок захисту від наслідків надзвичайних ситуацій (далі НС).

          Мета та завдання «Дня цивільного захисту» і об’єктового тренування:

 

 • для керівного складу цивільного захисту навчального закладу:
  • надання практики з оперативної розробки обґрунтованих пропозицій для прийняття рішень;
  • навчання щодо практичного прийняття найбільш доцільних рішень згідно обстановки, яка склалася;
  • вміння своєчасно доводити завдання до виконавців і здійснювати контроль за його виконанням;
  • практичне вивчення прийомів і способів проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

 

 • для особового складу формувань ЦЗ:
  • практична перевірка реальності планів приведення формувань ЦЗ в готовність до дій за призначенням;
  • формування практичних навичок під час виконання завдань за призначенням;

 

 • для працівників навчального закладу, які не входять до формувань ЦЗ:
  • відпрацювання питань Програми загальної підготовки населення до дій у НС, порядку дій персоналу згідно плану основних заходів під час загрози та виникнення НС, які прогнозуються;
  • формування практичних навичок під час дій за командами, розпорядженнями, сигналами, оповіщеннями про НС;
  • участь в проведенні комплексу робіт щодо ліквідації наслідків НС, евакуаційних, протипожежних та медико-санітарних заходів;

 

 • для учнів навчального закладу:
  • розвиток вмінь, навичок грамотно та чітко діяти у різних НС щодо захисту здоров’я та життя;
  • удосконалення теоретичних знань і практичних навичок щодо захисту від наслідків НС;
  • тренування щодо виконання нормативів з використання засобів індивідуального захисту;
  • формування та розвиток високих морально-психологічних якостей: мужності, витримки, ініціативи і кмітливості, взаємовиручки під час небезпеки;
  • виховання впевненості у ефективності заходів, які реалізуються Єдиною державною системою запобігання і реагування на НС, постійній готовності до виконання завдань ЦЗ і безпечної життєдіяльності.

 

1.Ви_знайшли_вибухонебезпечний_предмет._Що_робити?

2.Памятка:_Самозахист_пiд_час_терористичних_актiв

3.Правила_поведiнки_у_натовпi

4.Тривожна_валiза

5.Дii_населення._Увага_всiм!